Допомога іноземним журналістам

18
03
2022

Ми знаємо, що війна це наслідки комунікаційних дій та інформаційних кампаній. А ще ми знаємо, що кінця війни без перемоги правди не буває.

Тому запускаємо нову послугу – допомога іноземним журналістам у висвітленні правди про Україну! Від сьогодні сміливо звертайтесь до нас за будь-якою допомогою журналістам – акредитація в Україні, транспорт, проживання та доставка у місця подій, перекладачі та фіксери, допомога з контактами, організацією коментарів, даних, інтервʼю, контакти з державними та недержавними прес-центрами та прес-службами, пошук героїв та незалежних джерел і ще багато іншого.

We know that war is the result of communication and information campaigns. And we know that the end of the war without the victory of truth does not happen.

That’s why we are launching a new service – assistance to foreign journalists in covering the truth about Ukraine! From today, feel free to contact us for any help to journalists – accreditation in Ukraine, transport, accommodation and delivery to the scene, translators and fixers, help with contacts, organization of comments, data, interviews, contacts with state and non-state press centers and press services, search for heroes and independent sources and much more.