Послуги

Комунікаційні дослідження

Комунікаційне дослідження є основним стартом для нашої співпраці. Саме завдяки ньому ми зможемо максимально об’єктивно оцінити, що саме потрібно, аби налагодити комунікації нашого Клієнта зі споживачами, працівниками та інвесторами та підняти його репутацію на якісно новий рівень. На основі комунікаційного дослідження згодом будується стратегія комунікації.

На першому етапі ми визначаємо, як саме слід будувати комунікації, і на яку аудиторію вони повинні бути націленими.

На другому етапі визначаються канали, через які інформація найкраще надходитиме до цільової аудиторії та через які відбуватиметься зворотній зв’язок. Ми визначимо, які засоби PR та реклами найефективніші, вивчимо наявні та потенційні Інтернет комунікації, офіційні та неофіційні рекламні можливості, поліграфію, маркетингові комунікації, чутки, GR, CSR, MR тощо.

На завершальному етапі ми визначаємо комунікаційні канали та повідомлення, які найкраще сприймаються цільовою аудиторією. Отримані дані згодом допомагають будувати якісні комунікації між нашим Клієнтом та його клієнтами.  В подальшому, під час розробки стратегії комунікацій,  визначаються інструменти впливу та головні меседжі, які слід донести до ЦА.

У різних галузях дана методика працює по-різному. Основними методами досягнення бажаного результату на даному етапі є фаховий моніторинг, організація фокус-груп, використання якісних досліджень, проведення репутаційних аналізів (аудитів), анкетування, інтерв’ювання, вивчення неофіційних інформаційних каналів тощо.

Вартість дослідження пропорційно залежить від розміру бізнесу, рівня його стратегічного розвитку та інших факторів.

Стратегія комунікацій

 • Корпоративні
 • Продуктові
 • Внутрішні
 • Онлайн

Протягом 2-3 робочих тижнів на основі проведених комунікаційних досліджень ми складаємо документ, що містить чіткий опис усіх вимог до кожного каналу інформації, а також поетапну реалізацію комунікаційної діяльності, що становить собою перелік рекомендованих заходів на 6 або 12 місяців. Окрім чіткого планування комунікаційної стратегії, документ зазвичай містить вартість необхідних заходів, яка складає Ваш комунікаційний (PR, рекламний, маркетинговий) бюджет.

Вартість даної послуги залежить від обсягу документа, рівня аналітики ціноутворення та потреби прогнозування деталей рекомендованих заходів.

Управління репутацією

 • Моніторинг медіа
 • Співпраця з ЗМІ
 • Моніторинг чуток
 • Антикризові заходи

Формування ділової репутації як компанії, так і окремих фізичних осіб та управління нею в сучасному бізнес-просторі є одним з ключових аспектів успіху. Зазвичай репутація формується стихійно, тому головним завданням управління репутацією є очищення інформаційного простору від негативних та небажаних згадок про компанію чи фізичну особу та створення її позитивного іміджу. Управління репутацією відбувається у три етапи: моніторинг згадок про компанію Клієнта чи нього самого, їхній аналіз та коригування шляхом впливу на інформаційну видачу (розсилання прес-релізів, нівелювання згадок у блогах, соцмережах та на форумах тощо).

Ризик-менеджмент

Превентивна діяльність, що дозволяє уникати великих втрат як у репутаційних показниках так і в бізнесі загалом. Напрям, який набирає ваги у всіх цивілізованих бізнес-моделях та поступово стає доповненням до антикризового менеджменту.

Управління репутаційними ризиками дозволяє не лише передбачати кризові моменти але й уникати навіть ймовірності їх виникнення.

Ризик-менеджмент часто складається з визначення, аналізу, оцінки , контролю та уникнення ризиків, мінімізації або усунення неприйнятних наявних ризиків. Компанії можуть використовувати також наші послуги з моделювання ризиків, їх запобігання, заморожування ризиків, передачу ризиків третім сторонам або будь-яку іншу стратегію (або комбінацію стратегій) для належного управління майбутніми подіями.

Управління ризиками - своєрідна іміджева страховка, щоправда, якщо класичне страхування передбачає спробу відновити втрачене, то напрям управління ризиками покликаний не допустити цих втрат. І навіть, якщо стається щось непередбачуване, наші ризик-менеджери мають готові моделі та інструкції поведінки. Вони дозволяють у ультракороткі терміни анульовувати проблеми а інколи навіть перетворювати проблему у перевагу. І все це у лічені години!

Щоправда, такі успішні кейси часто приховують за собою місяці попередніх досліджень, аналізування та тісної співпраці з клієнтом. Але це може виглядати дрібницею у порівнянні з ризиками, які вдається уникнути нашим клієнтами та партнерам.

FRESHPR for HR

Формування привабливого бренда роботодавця в сучасних умовах є найкращою довготерміновою стратегією компаній на ринку праці. Незалежно від того, чи займалася компанія формуванням репутації роботодавця раніше, вона працює на ринку: відгуки діючих і колишніх працівників, клієнтів, конкурентів формують враження про умови роботи в компанії. Якщо це призводить до відтоку персоналу, заважає залучати перспективних кандидатів, то це сигналізує, що HR-бренд компанії потребує ретельного опрацювання.

Робота з формування HR-бренда передбачає:

 • Аудит існуючого іміджу роботодавця;
 • Напрацювання ціннісної пропозиції компанії на ринку праці та привабливих HR-повідомлень компанії;
 • Підбір та впровадження релевантних каналів і інструментів комунікацій для ефективної взаємодії HR-бренда із цільовими аудиторіями.

Перейти на сторінку послуги побудови HR-бренда

Співпраця з нами

Київ

+38 044 453 74 79

вул. Дорогожицька, 1.

Львів

+38 032 247 00 43

пр. Крива Липа, 6, 2-й поверх.

Контакти